ELEMENTU SKENĒŠANA UN MODELĒŠANA

  • Precīzu 3D modeļu izstrāde uz skenēto  materiālu bāzes
  • Esošās situācijas modeļa  koriģēšana atbilstoši vajadzībām

REVERSĀ INŽENIERIJA

  • Ražotāja produkcijas 3d modeļa izstrāde
  • Monitoringa un kvalitātes kontroles iespējas
  • 3D modeļa un faktiskās produkcijas salīdzināšana
  • Modeļu sagatavošana ražošanai (CNC vadības sistēmas, animācijas, 3d printēšana u.c.)

.

 .