BIM izmantošana būvniecībā, būvniekiem

BIM pakalpojumumi būvniekiem

Ēku skenēšana, modelēšana

 • Būvniecības apjomu modelēšana (sienu, jumta, logu u.c. apjomu)
 • Esošo un jauno ēku modeļu izstrāde uz skenēto materiālu bāzes
 • Inženiertīklu modeļu izstrāde uz skenēto datu bāzes
 • Atsevišo ēkas elementu detalizēšana būvniecības vajadzībām

BIM projektu atbalsts

 • Projektu atbalsts no 2D uz 3D, uz BIM vidi
 • BIM bāzes sagatavošana (3D-4D-5D) būvniecības vajadzībām
 • Teritorijas 3D modelēšana (platības, grunts apjomi, komunikācijas)

Monitoringa iespējas

 • Ēkas ģeometrijas un apjomu analīze (sienas, grīdas, jumti u.c.)
 • Ģeometriskās kvalitātes monitorings būvniecības procesā
 • Izpilddokumentācijas sagatavošana
 • Projektēto 3D modeļu savietošana ar faktisko ēkas apjomu