BIM MENEDŽMENTs

  • BIM Procesu izstrāde un ieviešana
  • BIM Prasību definēšana un dokumentēšana
  • BEP (BIM Izpildes plāna) izstrāde, kontrole un ieviešana
  • Modeļu savietošana, kvalitātes pārbaudes, kolīziju identificēšana

PIRMSPROJEKTA SAGATAVOŠANAS DARBI

  • Piesaistīto speciālistu kompetences pārbaudes
  • BIM prasību sagatavošana projektētājiem un būvniekiem
  • BIM inormācijas aprites sistēmas izstrāde
  • BIM darba plūsmas plāns

PROJEKTU ATBALSTS

  • BIM modeļu savietošana un kolīziju pārbaude
  • BIM modeļu kvalitātes pārbaude

.

 .