BIM koordinēšana un menedžments

  • BIM Procesu izstrāde un ieviešana
  • BIM Prasību definēšana un dokumentēšana
  • BEP (BIM Izpildes plāna) izstrāde, kontrole un ieviešana
  • Modeļu savietošana, kvalitātes pārbaudes, kolīziju identificēšana