3D BIM modeļa izstrāde no 2D plāna

3D BIM modeļu izstrāde no 2D plāniem

BIM projektu atbalsts

  • Projektu pārnešana no 2D uz 3D
  • 3D projektu izstrāde, ieskaitot inženiertīklu projektēšanu
  • BIM projektu vadība projektēšanas un būvniecības laikā
  • Prezentācijas materiālu izstrāde (virtuālās ēkas tūres, animācijas, vizualizācijas, u.c.)

Monitoringa iespējas

  • Iespējamo kļūdu novēršana, apvienojot dažādu disciplīnu objektus vienā 3D modelī
  • Faktiskās situācijas skenēto datu salīdzināšana ar izstrādāto 3D modeli