Pakalpojumi

Uzņēmums SIA "3D Dati" palīdz projektētājiem, būvniekiem un ēku īpašniekiem pieņemt labākus un pārdomātākus lēmumus!
BIM ir noderīgs ikvienam būvniecības procesā iesaistītajam - no pasūtītāja līdz apsaimniekotājam.
BIM tehnoloģijas izmantošana būvprojektā
BIM menedžments un koordinēšana
BIM priekšrocības attīstītājiem
3D BIM modeļa izstrāde no 2D plāna
BIM priekšrocības būvniekiem
BIM priekšrocības ražotājiem